Origami: Photos and Diagrams

by Jens-Helge Thuelen-Dahmen

- - - - - - - - - - - - - - - - - Free diagrams related to the book (Kostenlose Faltanleitungen zum Buch) / - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Darmowe instrukcje składania do książki)

Leafes (Blätter) / (Liście)

 
Red anthuria leaf (Blatt der Flamingoblume) / (Liść anturium): diagrams

 
Lily-pad (Seerosenblatt) / (Liść lilii wodnej): diagrams


Leaf lanceolate (Blatt lanzettlich
) / (Liść lancetowaty): diagrams

 
Leaf with peduncle (Blatt mit Stil
) / (Liść ze szczypułką): diagrams

 
Gras (Gras
) / (Trawa): diagrams

 
Cataphyll with stipe (Niederblatt mit Stängel) / (Cataphyll z łodygą): diagrams


 
Amur maple (Acer ginnala) / (Feuer-Ahorn
) / (Liść klonu ginnala): crease pattern


Scarlet oak (Quercus coccinea) / (Scharlach-Eiche) / (Liść dębu szkarłatnego): crease pattern

 
Ginko leaf
(Ginkoblatt
) / (Liść miłorzębu japońskiego)