Origami: Photos and Diagrams

by Jens-Helge Thuelen-Dahmen

Book "Blossoms Magic with Origami"  
Content (Inhalt) / (Zawartość):
  • Clematis (Waldrebe) / (Powojnik)
  • Fuchsia (Fuchsie) / (Fuksja)
  • Hummingbird orchid (Kolibri-Orchidee) / (Orchidea kolibrowa)
  • Lady's slipper (Venusschuh) / (Paphiopedilum)
  • Dwarf orchid (Zwerg-Orchidee) / (Orchidea karłowata)
  • Red anthuria (Flamingoblume) / (Anturium)
  • Rose (Rose) / (Róża)
  • Five traditional origami blossoms
    (Fünf traditionelle Origami-Blüten) / (Pięć tradycyjnych kwiatów origami)
The picture shows the seven models that I developed for this book. The book has 72 pages, is fully colored and published by a famous german-swiss publishing house.
(Die sieben von mir entwickelten  Modelle zeigt das Foto. Das Buch ist auf 72 Seiten durchgängig farbig und wurde von einem bekannten Deutsch-Schweizer Verlagshaus veröffentlicht. Bestellen und kaufen) / (Zdjęcie obok przedstawia siedem modeli, które zaprojektowałem specjalnie na potrzeby mojej książki. Publikacja ta liczy 72 kolorowe strony i została wydana przez znany polski dom wydawniczy. Zamówienia i kupno: Sklep internetowy Merlin. Sklep internetowy Empik)
 


Free Downloads related
to the book

(Kostenlose Faltanleitungen
zum Buch) / (Darmowe instrukcje składania do książki)